Algemene voorwaarden - Marvin's Music Kürmuziek of kür op muziek

Algemene voorwaarden, kürmuziek, kür op muziek, muziek voor paarden, dressuurmuziek, dressuurkür

Algemene voorwaarden - kürmuziek, kür op muziek, paarden, dressuur, dressuurmuziek, dressuurkür, muziek

Algemene voorwaarden, kürmuziek, kür op muziek, muziek voor paarden, dressuurmuziek, dressuurkür

English websiteDeutsche Seitefrancais
professionele kurmuziek voor dressuur
onze kuren bekijk voorbeeld naar winkelwagen
Inschrijven Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van onze nieuwste küren: schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang direct 5% korting!
Download gratis het e-book: Kür op muziek rijden.
Combineer je favoriete muziek
Ik vond het stapgedeelte van de Ierse kur prachtig, maar ik wilde het combineren met delen van andere küren. De mogelijkheid zelf de volgorde en lengte te bepalen gaf me echt het gevoel dat ik mijn eigen kür aan het samenstellen was. VERNIEUWD: maatwerk küren
Speciale wensen
Zoals een maatwerk kür, of een kür met een andere lengte, of een andere proef zijn ook mogelijk. Wil je ons vraag stellen, dat kan per e-mail.
Veilig betalen
Onze klanten hebben de mogelijkheid om op vertrouwde wijze via de eigen bank, of middels Paypal (creditcard) te betalen.Algemene voorwaarden van Marvin’s Music
Onze algemene voorwaarden zijn bedoeld om beide partijen te beschermen. Indien u op- of aanmerkingen heeft met betrekking tot een van de vermelde bepalingen, dan kunt u zich wenden tot Marvin’s Music.

1 - Algemeen
Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, welke door de afnemer en Marvin’s Music gesloten worden. Een afnemer kan in dit geval zowel een particulier als een bedrijf zijn.

2 - Prijzen
Alle opgegeven prijzen zijn in Euro's en inclusief belastingen. Nadat de afnemer akkoord gaat met de voorwaarden en een bestelling voltooit, ontvangt de afnemer vrijwel direct, doch binnen 24 uur een opdrachtbevestiging per e-mail. Deze opdrachtbevestiging fungeert direct als factuur. Marvin’s Music kan haar prijzen aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden uiteraard niet voor bestellingen die op dat moment al zijn gedaan.

3 - Betaling
Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten (inclusief verzendkosten) vermeld.

4 - Betalingsverplichting
Als afnemer in gebreke blijft aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen, kan Marvin’s Music niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Marvin’s Music moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte.
Marvin’s Music blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment dat de koopprijs en eventuele andere aan Marvin’s Music verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

5 - Bezorgkosten
Bezorgkosten brengen wij slechts eenmaal per bestelling in rekening. Het door de klant aanpassen van (delen van) de order kan echter extra verzendkosten met zich meebrengen.
Bezorgkosten worden als volgt in rekening gebracht: Download: kostenloos, op CD: 10 euro.

6 - Aanbiedingen
Alle in onze winkel en elders vermelde aanbiedingen gelden zolang vermeld op www.marvinsmusic.nl. Marvin’s Music kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als afnemer redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7 - Beeindiging
Iedere bestelling kan binnen 7 dagen na orderdatum worden geannuleerd mits de order nog niet verzonden is. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Een reeds ontvangen bestelling kan niet meer worden geretourneerd.

8 - Levering
Alle artikelen worden binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden.
Indien onverhoopt artikelen, om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben dan 2 werkdagen, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave te annuleren. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
Indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De afnemer heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, dan wel mag de afnemer vervangende artikelen bestellen, voor het gelijke orderbedrag.

9 - Garantie
Afnemer is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
Op alle artikelen is garantie van toepassing. Indien er aanspraak gemaakt wordt op de garantie, dient u dit altijd binnen zo snel mogelijk na ontdekking (met een maximum van twee weken na ontvangst) aan te melden, waarna de afnemer de mogelijkheid geboden wordt voor een vervangend artikel, of herstel van het defect te kiezen.
Deze garantie vervalt wanneer:

  • de afnemer zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
  • de afnemer de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd
  • het artikel niet gebruikt heeft waarvoor dit bestemd is 

10 - Aansprakelijkheid
Marvin’s Music is niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de afnemer, aan de zaken van de afnemer, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is Marvin’s Music nooit aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigen van de verzonden artikelen.
De door Marvin’s Music aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciele oogmerk duidelijk blijkt. 

11 - Privacy & Veiligheid
Alle persoonsgegevens worden bij Marvin’s Music opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. De persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
Marvin’s Music stelt alleen de noodzakelijke gegevens beschikbaar aan een Payment Service Provider om de betalingstransactie te voltrekken. De adres- en e-mail gegevens worden alleen bij onzuivere transacties verzonden naar de Payment Service Provider. Zie verder ons Privacy-beleid.

12 - Klachten
Voor klachten met betrekking tot onze diensten en/of artikelen, kunt u contact zoeken met onze service afdeling.
Marvin’s Music zal binnen twee werkdagen op klachten reageren en de klacht binnen 30 dagen afhandelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal afnemer op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

13 - Geschillen
Marvin’s Music zal altijd proberen om, als afnemer onverhoopt niet tevreden is over een geleverd product of service, dit in goed onderling overleg met afnemer op te lossen.
Mochten Marvin’s Music en afnemer in geschil blijven, dan dient het geschil door de meest gerede partij te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. 

14 - Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijk toestemming van Marvin’s Music.

Nieuws
Popmuziek
Films
Themas
Maatwerk

Check de tabs hierboven voor onze verschillende küren.

Pirates of the Carribean kür NIEUW!
Berijdt de zeven zeeën. Epische kür!
€ 49,95
Kill Bill kür NIEUW!
Echte Killer kürmuziek!
€ 49,95
Kerst kür
Themakür voor de decembermaand.
€ 19,95
Maatwerk
Er zijn diverse mogelijkheden, dus altijd een optie die bij jou past!
Vanaf € 69,95
Choreografie
Je kür op een ander niveau rijden? Natuurlijk kan dat!
€ 10,-

Marvin's Music © 2000 -  |  Privacy Policy  |  Voorwaarden  
Naar Winkelwagen

kurmuziek  |  
kur op muziek  |  
kür op muziek  |  
kürmuziek  |  
dressuur  |  
dressuurkur  |  
dressuurkür  |  
dressuurmuziek  |  
kür  |  
pas de deux  |  
grand prix kurmuziek  |  
prix st. georges  |  
kuhrmuziek  |  
kuurmuziek  |  
kuhr op muziek  |  
dressuurkuur  |  
Marvin's Music
4.5 out of 5 based on 324 user ratings.